Her er Lerøy-tallene

Lerøy Seafood bedret både topp- og bunnlinjen i 4. kvartal, men klarer ikke nå opp til analytikernes forventninger.

Lerøy Seafood melder om et resultat etter skatt på 326,61 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot minus 51,58 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 824 millioner kroner.Resultat per aksje ble 1,41 kroner, mot 1,12 kroner ved samme korsvei i 2017. Her var det ventet et resultat på 1,38 kroner per aksje.Resultatet før skatt ble 259,90 millioner kroner, sammenlignet med minus 188,71 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 1.098 millioner kroner.Driftsresultat før verdijusteringer ble 948,21 millioner kroner, mot 777,38 millioner kroner året før. Forventningen var 1.092 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 5.339,82 millioner kroner, sammenlignet med 4.566,69 millioner kroner i 4. kvartal 2017. Analytikernes forventninger lå her på 5.613 millioner kroner.Lerøy foreslår et utbytte på 2,00 kroner per aksje, mot ventet 1,72 kroner.I løpet av kvartalet høstet selskapet 49.000 tonn, sløyd vekt, laks og ørret. Det tilsvarer en økning på 17 prosent sammenlignet med samme periode i 2017.- Fjerde kvartal marker slutten på et godt år for Lerøy Seafood Group. I 2018 oppnår vi en rekordhøy omsetning og et rekordhøyt slaktevolum. Uttakskostnaden for laks og ørret er lavere enn i fjor, og vi har fortsatt betydelig potensiale for å bli bedre, sier Lerøy-sjef Henning Beltestad i en kommentar.For 1. kvartal venter selskapet lavere resultater enn i samme periode i fjor, som følge av lavere slaktevolum av rødfisk. Her er rapporten og presentasjonen.