Her er lønnsforskjellene størst

Mannlige finansmeglere tjener nesten dobbelt så mye.

Børs

I Norge er lønnsforskjellen mellom kvinner og menn aller størst i finanssektoren - mannlige finansmeglere tjener nesten dobbelt så mye, ifølge Nettavisen.Det fremkommer i beregninger som Nettavisen har foretatt ut ifra ferske tall hos Statistisk sentralbyrå (SSB).Ifølge beregningene tjener mannlige finansmeglere i snitt 109.930 kroner i måneden, mens de kvinnelige tjener 61.270 kroner i måneden – altså litt over halvparten så mye.Blant finans- og økonomisjefer er forskjellen noe mindre – med 24.740 kroner forskjell i gjennomsnittlig månedslønn.- Vi tilhører en bransje som har vært mye preget av menn. Det er kanskje den siste bransjen der mennene er i overtall. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil gjerne nå ut til unge kvinner og fortelle at det er kjempespennende å jobbe innen finans, og hvorfor skal ikke menn og kvinner ha lik lønn i denne bransjen, sier analytiker Thina Saltvedt i Nordea til Nettavisen.Saltvedt etterlyser en holdningsendring og mener lederne må kjenne sin besøkelsestid.- Det vi ser på rekrutteringen av lederstillinger er at menn rekrutterer menn. Nå er det på tide at vi damer tar vår plass, sier hun.(©NTB)

finans
finanssektoren
kvinner
menn
Lønn
Nyheter
Børs