Hexagon Composites med ny avtale

Børs

Agility Fuel Solutions,  et heleid datterselskap av Hexagon Composites, har signert ene eksklusiv langsiktig avtale med New Flyer Industries Canada ULC og New Flyerav America Inc. for leveranse av komprimert naturlig gass ​​(CNG). Avtalen strekker seg over flere år og er på 75 millioner dollar, tilsvarende 640 millioner kroner. 

hexagon composites
Nyheter
Børs