Incus Investor kvitter seg med masse gjeld

Lokale investorer overtar.

Konkursboet for Scana Steel Björneborg har etter forhandlinger med flere interessenter i dag inngått avtale med en lokal investorgruppe som kjøper konkursboet for 50 millioner svenske kroner, går det frem av en børsmelding.Kjøper har til hensikt å drive stålverket videre, og overtakelse er avtalt til 1. april 2019.Transaksjonen tilfører konkursboet betydelige midler. Basert på foreløpige estimater ser konkursen så langt ut til å bidra med en gjeldsreduksjon på ca. 140 millioner svenske kroner for Incus Investor.I tillegg vil netto kontanter og realiserte kundefordringer gå til nedkvittering av Incus Investors rentebærende gjeld på gjennomføringstidspunktet.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også