Investorene ville ha dobbelt så mange aksjer

Tegningsperioden i den fortrinnsrettede emisjonen i Borgestad utløp i går klokken 16.30.Ifølge en børsmelding mottok selskapet tegninger for totalt 6.983.992 nye aksjer.Totalt 3.385.300 nye aksjer ble tilbudt, noe som betyr at emisjonen ble overtegnet med 106 prosent.Den endelige tildelingen av aksjene i emisjonen har i dag blitt gjort basert på tildelingskriteriene som ble omtalt i prospektet datert 21. januar 2019.3.210.006 tilbudsaksjer, tilsvarende ca. 95 prosent, ble tildelt ved utøvelse av tegningsretter, mens 175.294 aksjer, tilsvarende ca. fem prosent, er tildelt pro rata til tegnere som har overtegnet basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner.De nye aksjene forventes å bli levert til tegnernes respektive VPS-konti omkring 12. februar, og bli notert på Oslo Børs omkring 13. februar.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også