«Katta er ute av sekken» - dette må du gjøre

Er du som investor inne i Norwegian, er du nødt til å følge med i timen, mener Mads Johannesen i Nordnet.

Norwegian-aksjen er onsdag ettermiddag ned 35,6 prosent til 58,60 kroner. På det laveste har aksjen vært helt nede i 54 kroner.Det skjer etter at det ble kjent at HBK Holding, som kontrolleres av Norwegian-sjef Bjørn Kjos og styreleder Halvor Kise og deres respektive familier, vil selge 10.413.849 tegningsretter i Norwegian Air Shuttle.- At Norwegian velger denne finansieringsformen forutsetter at man som investor må følge med i timen. Om man ikke deltar i den kommende emisjonen, risikerer man å bli kraftig vannet ut da man i prinsippet sitter med en aksje til 57 kroner og to tegningsretter per aksje til 33 kroner per stykk, sier Mads Johannesen i Nordnet, til Hegnar.no. Vanskelig matematisk øvelse - Det normale er gjerne en tegningsrett per aksje, som gjør at selve utvanningen ikke blir så dramatisk som man kan risikere i dette tilfellet. Selve prisingen av tegningsrettene er avhengig av tilbud og etterspørsel, så den eksakte pris per tegningsrett er vanskelig å fastsette matematisk før emisjonen er fulltegnet, forklarer Johannesen. Mandag ble det kjent tegningskursen i emisjonen blir på 33 kroner. Det utgjorde en rabatt på om lag 39,4 prosent sammenlignet med den teoretiske aksjekursen eksklusive tegningsrettigheter (TERP) på 54,45 kroner basert på selskapets sluttkurs (97,37 kroner) på Oslo Børs fredag.Aksjekapitalen foreslås økt med 90,9 millioner nye aksjer. Hver eksisterende aksjonær vil bli tildelt to tegningsretter for hver eksisterende. Norwegian noteres ex. fortrinnsretter fra og med i dag, 20. februar.- Hvorfor gjør selskapet dette?- Litt av grunnen til at de har konstruert denne emisjonen er nok fordi Norwegian skal hente over 50 prosent av eksisterende aksjekapital i denne emisjonen, noe som gjør at de må sette en lav emisjonskurs (33 kroner) for å få med seg nye investorer.Les også: Hva er riktig aksjekurs i Norwegian nå?- Klønete håndtert Sissener har blant annet sagt at Kjos er bedre flyver enn finansmann, mens NHH-professor Tore Johnsen men han aldri har sett makan til slik sjokk-emisjon. Storebror Tore Kjos har blant uttalt at dette er katastrofe. - Hele emisjonsprosessen har vært meget uoversiktlig og en har hatt nødt til å følge nøye med for å være fullt ut informert om emisjonen. Om man ikke følger tett med markedet, er det ikke lett å få et klart grep på denne komplekse finansielle transaksjonen.- Personlig synes jeg normal «kotyme» burde være at man informerer dette etter børs, slik at markedsaktører og investorer får noen timer på å fordøye en så stor operasjon som her er satt i gang. Det hele virker litt forhastet og ikke håndtert etter normal rutine, mener investeringsøkonomen. - Akkurat hva Sissener og storebror Kjos mener kan ikke jeg uttale meg om, men jeg er enig i Sissener sitt utsagn om at hele denne prosessen er klønete håndtert i markedet.Les også: Norwegian nærmer seg null i børsverdi- Spent på om Kjos holder ord- Hva må Norwegian gjøre nå? Hvordan kunne dette vært unngått?- Når jeg regnet på Norwegian tidligere i år, så jeg det som unngåelig at selskapet skulle klare seg uten en emisjon. Det var bare et spørsmål om tid og antall milliarder som måtte hentes. Nå er «katta ute av sekken» og ved denne emisjonen vil Norwegian kunne fylle pengesekken med 3 milliarder kroner.- Ifølge Bjørn Kjos er dette nok penger for at selskapet skal kunne fortsette å drifte selskapet fremover. Emisjonen, i kombinasjon med et omfattende kostnadsprogram gjør at fokuset fremover blir på lønnsomhet fremfor vekst. Det blir svært spennende å se om Kjos holder ord om dette, og jeg vil vente i spenning på de neste kvartalsrapportene for at dette kan bevises, avslutter han.