Kjempesmell for riggselskap med Stordalen, Sissener og Tvenge på laget

Ny nedskrivning av semiriggen "WilHunter" sender Awilco Drillings resultat i rødt. Totalt er den arbeidsløse riggen skrevet ned med over 600 millioner på to år. 

Foto: Awilco Drilling
Børs

Riggselskapet Awilco Drilling har for øyeblikket en flåte bestående av to eldre semirigger. I tillegg har selskapet bestilt en ny rigg med ventet levering i 2021.Den ene av de eldre riggene, "WilHunter", har i lengre tid ligget i kaldt opplag, og i følge selskapets fjerdekvartalsrapport ble det tatt en nedskrivning på 25 millioner dollar, eller om lag 215 millioner kroner, i kvartalet.Det bidro til at kvartalet endte med et underskudd på 24,2 millioner dollar, sammenlignet med et overskudd på nær 18 millioner dollar i samme periode året før. Totalt er det foretatt nedskrivninger på 70 millioner dollar, eller i overkant av 600 millioner kroner, knyttet til denne riggen de siste to årene, både som følge av at riggen ligger i opplag, samt at det er manglende visibilitet knyttet til kontraktsmuligheter i nær fremtid for riggen. Den andre riggen, "WilPhoenix", som er på kontrakt med Shell i britisk sektor, bidro til at selskapets inntekter endte på 10,2 millioner dollar i kvartalet, etter en nedgang fra 33,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2017.Ved utgangen av året var ordrereserven knyttet til "WilPhoenx" på 30,7 millioner dollar, tilsvarende 265 millioner kroner.Snart utsolgtOm markedet skriver selskapets styre at det er lav tilgjengelighet av moderne høyspesifikasjons semirigger for 2019 på norsk sokkel, og at det samme er tilfellet for 2020.- De seneste slutningene forblir på rundt 300.000 dollar dagen, ekskludert potensielt betydelige bonusbeløp, skriver styret.Det ventes også at den nåværende markedsførte flåten på britisk sektor snart vil være utsolgt for sommeren 2019.- Dette er ventet å resultere i press på dagratene og redusert "seasonality" i regionen med høyere utnyttelsesnivåer ventet vinteren 2019 og inn i 2020, skriver styret. RiggfavorittAwilhelmsen er største eier i riggselskapet med en eierandel på 36,6 prosent. I tillegg er investorer som Jan Petter Sissener, Petter Stordalen, Torstein Tvenge og Sundt-familien blant de største eierne.Noen av disse kan ha kommet inn på eiersiden i forbindelse med en rettet emisjon på 65 millioner dollar som ble gjennomført i februar i fjor. I tillegg ble det gjennomført en reparasjonsemisjon med et bruttoproveny på 4,7 millioner dollar. Nettoprovenyet skal benyttes til delbetaling av den nye semiriggen fra Keppel-verftet som inkludert diverse kostnader skal koste rundt 455 millioner dollar, eller om lag 3,7 milliarder kroner, når den er helt klar til boring.  Selskapet har også sikret seg uavhengige opsjoner på ytterligere tre rigger av samme type.Røkke-selskapet Akastor tegnet seg for 10 millioner dollar i emisjonen, og er med det tredje største eier i Awilco Drilling. Hittil i år er riggaksjen opp vel 18 prosent, og siden emisjonen i fjor som ble gjennomført til 29 kroner, er aksjen opp rundt 14 prosent. Selskapets markedsverdi er nå på 1,6 milliarder kroner. 

awilco drilling
riggselskaper
nedskrivninger
Nyheter
Børs