Knallvekst for norsk shippingbank

Maritime & Merchant Bank økte utlånsvolumet med 170 prosent i 2018. For å vokse videre ønsker banken å hente inntil 260 millioner kroner i fersk kapital. 

Børs

«I 2018 har Maritime & Merchant Bank fortsatt å styrke og forbedre sin låneplattform og skjerpet fokuset på kjerneproduktet; finansiering av konvensjonelle handelsskip tilhørende hovedsegmentene tørrbulk, tank, container og gass gjennom å tilby førsteprioritetslån».Det skriver nisjebanken i sin ferske årsrapport som viser at det andre driftsåret ga et positivt resultat før skatt på 1,3 millioner dollar, eller om lag 11 millioner kroner. Bankens første år endte til sammenligning med et underskudd før skatt på 2,6 millioner dollar.Inntektene økte fra 2,4 millioner dollar til 10,1 millioner dollar, mens resultatet etter skatt beløp seg til minus 336.915 dollar.  Økning på 170 prosent«Aktiviteten har generelt vært høy gjennom året med økende tilflyt av lånesøknader fra vårt hjemmemarked og fra et økende spekter av internasjonale kunder», skriver styret i rapporten.Banksjef Halvor Sveen uttalte til Hegnar.no før jul at veksten primært kommer fra Tyskland, Hellas, Storbritannia og Singapore, i tillegg til Norge.Som et resultat av den sterke etterspørselen økte porteføljen med utbetalte lån fra 92 millioner dollar ved utgangen av 2017 til 249 millioner dollar, eller rundt 2,2 milliarder kroner, ved utløpet av 2018. Det tilsvarer en økning på vel 170 prosent.Tank utgjør 40 prosent av låneporteføljen, etterfulgt av container med 29 prosent og tørrbulk med 25 prosent. Foreløpig er det ikke lånt ut noe til offshoresegmentet. «Offshore er vår nasjonalindustri som vi naturligvis følger nøye, men vi har så langt ikke funnet noen naturlig inngang for oss til dette segmentet. Som kjent har verdifallene vært dramatiske og dette i kombinasjon med manglende/begrenset omsettelighet, har foreløpig gjort det vanskelig for oss å engasjere oss. Men vi følger som sagt med og vi utelukker ikke at det kan dukke opp et prosjekt som er relevant for oss», skriver Sveen i en epost til Hegnar.no.Økt etterspørselNår det gjelder 2019 er optimismen stor, og det ventes at året vil bli aktivt med økende etterspørsel etter bankens tjenester som fyller et tomrom etter de tradisjonelle bankene som fortsetter å redusere kredittilbudet til små og mellomstore virksomheter innen shipping og offshore.«Vår hovedkunder jobber kontinuerlig med å finne interessante investeringsmuligheter i generelt skiftende og utfordrende markeder», skriver styret.«Vi mener det tradisjonelle bankalternativet vi representerer, basert på spesifikk shippingkompetanse, personlig service og et relasjonsfokus, vil fortsette å være etterspurt».Det synet er det flere profilerte shippinginvestorer som deler, deriblant den velkjente tyske skipsrederen Henning Oldendorff som er største aksjonær.Styreleder Endre Røsjø er nest største aksjonær, mens Arne Blystad, Magnus Roth og Arne Fredly også er blant bankens største eiere. - Jeg mener det er lite tapspotensial for en slik bank de neste tre årene, uttalte Fredly til Finansavisen i mars for to år siden.Røsjø med sin eierandel på nær 24 prosent har tidligere sagt til Finansavisen at han synes det er en annerledes og veldig morsom måte å investere i shipping på.- Risikoen er langt lavere enn ved investeringer i rederier og verft. Vi brukte skrekkelig lang tid på å få banken i gang, men nå går det meget bra, sa han.Vil hente pengerSist OTC-noterte Maritime & Merchant Bank hentet penger var i mai i fjor da det kom inn 31 millioner dollar.Nå er ønsket å øke kapitalbasen ytterligere for å vokse videre og møte den økende etterspørselen.Derfor foreslår styret en rettet emisjon på mellom 10 og 30 millioner dollar, eller inntil 260 millioner kroner.Det fremgår av innkallingen til bankens årlige generalforsamling.Tegningskursen skal fastsettes i området mellom 97 og 152 kroner, opplyses det. På OTC-listen ble aksjen sist omsatt til 118 kroner, noe som priser banken til 856 millioner kroner.Sveen har tidligere luftet planer om en fullverdig børsnotering, men når dette eventuelt skjer er foreløpig ikke klart.«Børsintroduksjon er et tema på vårt styrerom og blant våre største eiere, men det er ikke lagt en konkret tidsplan for dette p.t. Vi høster nå erfaringer fra vår notering på N-OTC og så vurderer vi hva som blir neste trekk», skriver Sveen i eposten til Hegnar.no. 

maritime & merchant bank
shippingbank
endre røsjø
rettet emisjon
generalforsamling
halvor sveen
arne blystad
arne fredly
kvartalsrapport
lånesøknader
henning oldendorff
magnus roth
investeringer
offshore
bank