Kvitter seg stadig mer med «råtten gjeld»

Banker selger misligholdt gjeld til inkassoselskaper i større grad enn før, noe som skjer i takt med at misligholdet øker.

Salget av misligholdt gjeld fra bankene til inkassoselskapene har økt med rundt åtte prosent fra tredje kvartal 2017 til tredje kvartal 2018, ifølge Finanstilsynets rapport «Finansielt utsyn».Den samlede prislappen på forbrukslånsporteføljene lå i fjor på 3,9 milliarder kroner, hvorpå den i 2017 lå på rundt 3,6 milliarder kroner, skriver Dinero.no.Bankene kvitter seg med en del risiko når de selger unna lån de selv ikke kan inndrive. De reduserer risikoen og forbedrer kapitaldekningen, og får samtidig bedre likviditet. Risikoen tar inkassoselskapene på seg når de tar over gjelden.Ifølge banksjef i forbruksbanken Monobank, Bent Gjendem, vil bankenes tap være like store enten de selger lånene videre eller ei.- Hovedmotivasjonen for bankene til å selge, er at inkassoselskapene er flinkere til å drive inn pengene enn bankene. En liten bank har gjerne ikke en inkassoavdeling. Det er helt vanlig at banker selger misligholdte porteføljer, forteller han til Dinero.noKai-Morten Terning, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i Bank Norwegian, sier til Dinero.no at deres policy er å ikke selge unna misligholdte lån fortløpende, men at det hender at de selger enkeltstående porteføljer til inkassoselskapene.- At en bankkunde har unnlatt å betale renter og avdrag over mer enn 90 dager utelukker ikke at vedkommende senere kan begynne å betjene lånet igjen. For de fleste kunder er betalingsproblemer kun midlertidige, sier Terning. - Ved å overlate vesentlig misligholdte utestående lån til profesjonelle inkassoselskaper, kan banken fokusere på kjernevirksomheten. I tillegg har økte kapitalkrav fra Finanstilsynet gjort det mer aktuelt med salg av låneporteføljer nå enn tidligere, forklarer Terning til Dinero.no


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også