Letter på sløret om mulig joint venture

Har sikret milliardfinansiering til nytt selskap som er på trappene. Et annet nytt samarbeidsselskap går som en kule i OTC-markedet.

Som Hegnar.no tidligere har skrevet skal Golar LNG være i prosessen med å etablere et selskap sammen med Awilco LNG og TMS Cardiff Gas som skal eie og drive en større flåte med LNG-skip.I kvartalsrapporten som ble lagt frem onsdag, bekreftes ikke disse opplysningene, men det lettes likevel noe på sløret.Det opplyses at det er gjort fremskritt i prosessen med å etablere et joint venture med andre redere som skal tillate investorene å få mer direkte eksponering mot LNG-shippingmarkedet..Golar planlegger å bidra med sine TFDE-skip og den tekniske håndteringen av disse i det nye selskapet som ryktes å få navnet "Cool Company". Videre opplyses det at det har kommet frem til avtaler med banker og utleiere om finansiering på rundt 1,1 milliarder dollar for de ni fartøyene Golar vurderer å bidra med. - En potensiell separasjon eller spin-off av LNG-shippingflåten er ventet å redusere volatiliteten i Golars kontantstrøm og bedre posisjonere den langsiktige kotnraktsforretningen for infrastrukturinvestorer, heter det. Avenir LNGNår det gjelder Avenir LNG, satsingen på småskala LNG-frakt sammen med Stolt-Nielsen og Höegh LNG, er Golar svært fornøyd med måten både ledelsen og aksjonærer jobber sammen, og ser "betydelige strategiske muligheter for selskapet".Avenir LNG ble notert på OTC-listen i høst etter en emisjon på 110 millioner dollar, og har som strategi å bli en ledende tilbyder av småskala LNG-skip.Emisjonen ble gjort til kurs én dollar, tilsvarende rundt 8,60 kroner med dagens vekslingskurs. Aksjen har gjort et betydelig hopp siden da.Siste omsetning i OTC-markedet ble gjort til kurs 14 kroner, noe som representerer en kursoppgang på vel 63 prosent. For Golar som tegnet seg for 22,5 prosent av aksjene betyr det en foreløpig papirgevinst på rundt 134 millioner kroner.For Stolt-Nielsen som tok 45 prosent, er papirgevinsten på hele 268 millioner kroner.