Litt rødere i BerGenBio

Toppsjefen er godt fornøyd.

BerGenBio melder om et resultat før og etter skatt på minus 51,1 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot minus 47,6 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble minus 0,93 kroner, mot minus 0,96 kroner ved samme korsvei i 4. kvartal 2017.Presentasjonen ser du LIVE her fra klokken 10:00. Driftsresultatet ble negativt med 50,9 millioner kroner, mot minus 47,5 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 2,3 millioner kroner, sammenlignet med null i 4. kvartal 2017.- Vi gjorde viktige fremskritt i 2018, og nådde alle de viktigste, operasjonelle milepælene, sier toppsjef Richard Godfrey i en kommentar.Les mer om milepælene her. BerGenBio har utviklet kreftmedisinen bemcentinib, som selskapet håper vil bli en hjørnesten i fremtidens kreftbehandling. Bemcentinib prøves ut på ulike krefttyper, både i kombinasjon med andre medisiner og alene. Enkelt fortalt går behandlingen ifølge Finansavisen ut på å hemme AXL, et reseptor-protein som gjør kreftceller mer motstandsdyktige, og dermed sees i mange av kreftformene som er kjent for å være mest aggressive. Rapporten her.


Les også