Markedsfører ny ,«game changing» rigg på norsk sokkel

Byggingen av Awilco Drillings nye rigg går etter planen, og nå jobber selskapet med å bygge opp en norsk organisasjon. Riggen vil kunne spare oljeselskapene for store summer.

Som påpekt i en artikkel tidligere onsdag har Awilco Drilling bestilt en semirigg fra Keppel-verftet i Singapore med ventet levering i 2021.Levering kan også utsettes i 12 måneder dersom det anses som hensiktsmessig i forhold til markedsutviklingen.Riggen som er av CS60 ECO-design, skal være svært miljøvennlig og omtales i en dagsfersk presentasjon som den grønneste riggen på markedet.I presentasjonen opplyses det at byggingen går som planlagt når det gjelder tid og budsjett. Det første stålet ble kuttet i midten av november i fjor og et prosjekt-team er på plass i Singapore, ifølge selskapet.Som en del av forberedelsene til levering jobbes det må med markedsføring av riggen mot oljeselskaper på norsk sokkel.Arbeidet med å bygge opp en norsk organisasjon er også godt i gang, opplyses det. Store kostnadsbesparelserI presentasjonen illustrerer selskapet at det er store kostnadsbesparelser å oppnå med en moderne rigg selv om dagratene anslås å være dobbelt så høye.I et eksempel utarbeidet av Arctic Securities der det anslås dagrater på 400.000 dollar for en moderne "harsh environment" semirigg, er den totale kostnadsbesparelsen estimert til 13 prosent per brønn.Det skyldes høyere oppetid og 30 prosent færre boredager per brønn og dermed et betydelig lavere antall dager på kontrakt.Andre årsaker til at oljeselskapene foretrekker moderne enheter er blant annet bedre logistikk på riggdekkene, noe som øker effektiviteten og reduserer behovet for supplyskip.I tillegg beveger de seg bedre i sjøen, kan operere over hele verden, og med vinterisering kan de operere året rundt i blant andre Barentshavet, noe få rigger kan. Videre spiller digitalisering en viktig rolle.Konklusjonen til Awilco Drilling er at deres nye rigg er en game changer og at markedet bedrer seg. - Hvis du tror på "midwater harsh environment"-markedet, er dette en av de beste dealene du kan gjøre, var riggekspert David Carter Shinns oppsummering da riggbestillingen ble kjent. Les også: Kjempesmell for riggselskap med Stordalen, Sissener og Tvenge på laget


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også