Mer arbeid til NRC-datter

NRC-datter er tildelt kontrakt i Finland.

Børs

NRC Groups datterselskap, NRC Finland, har gjennom deres deltakelse i alliansen Tampere Tramway Alliance tildelt en kontrakt i Tampere, Finland.Kontraktsummen for NRC er på 10,9 millioner euro, tilsvarende om lag 107 millioner kroner.Kontrakten er delt opp i en utviklingsfase og en vedlikeholdsfase.Utviklingsfasen har oppstart i februar 2019 og avsluttes i mai 2022, og har en estimert kontraktsverdi på 4,6 millioner euro, tilsvarende cirka 45 millioner kroner.Vedlikeholdsfasens oppstart er i mai 2022 og avsluttes i februar 2029, med en estimert kontraktsverdi på 17,2 millioner euro, eller rundt 169 millioner kroner.Den totale kontraktsummen er ifølge meldingen på 21,8 millioner euro, eller 214 millioner kroner, der NRC Finlands andel er på 50 prosent.

nrc group