Mer arbeid til Veidekke

bygningsarbeider

Veidekke har fått nytt oppdrag.

Sørmarkfjellet AS har tildelt Veidekke oppdraget for Sørmarkfjellet Vindkraftverk som skal bygges i kommunene Osen og Flatanger i Trøndelag, ifølge en børsmelding onsdag.Kontrakten er en totalentreprise med kontraktsum i underkant av 300 millioner kroner ekskl. mva, opplyses det.- Vi takker for tilliten og er svært fornøyde med å ha vunnet konkurransen om dette viktige oppdraget. Vindkraft er noe vi setter stor pris på å få bygge, både av kommersielle årsaker og fordi vi gjerne vil bidra til at fornybar energi blir produsert i fremtiden, sier konserndirektør Øivind Larsen i Veidekke Anlegg.De 31 turbinene i vindparken nord på Fosenhalvøya vil ha en totalt installert effekt på 130 MW og en årsproduksjon som tilsvarer forbruket til 29.300 husholdninger (440 GWh), heter det i meldingen. Infrastrukturen Veidekke skal bygge i vindparken omfatter 31 turbinfundamenter med tilhørende oppstillingsplasser for montasjekraner, opparbeidelse av 22 kilometer vei, oppføring av et servicebygg og et bygg for transformatorstasjon, kabelgrøfter og legging av parkens interne høyspentnett.Anleggsarbeidene starter i april og skal være ferdig i oktober 2021.