Milliardsmell for Danske Bank - reduserer utbyttet

Danske Bank melder om et resultat etter skatt på 15,0 milliarder danske kroner i 2018, ned fra 20,9 milliarder danske i 2017.Før skatt ble resultatet 20,0 milliarder danske kroner, mot 26 milliarder danke kroner året førInntektene beløp seg til 44,4 milliarder danske kroner, ned fra 48,15 milliarder året før.Danske Bank skriver at det har vært et vanskelig år og at utbyttet reduseres til 8,5 danske kroner pr aksje, ned fra 10 danske kroner i 2017.- 2018 var et utfordrende år for Danske Bank. Den alvorlige og krevende saken om den avsluttede porteføljen av utenlandske kunder i Estland utløste berettiget kritikk fra våre interessenter og førte til et antall endringer i vår ledelse, sier Jesper Nielsen, selskapets midlertidige administrerende direktør.Finansmarkedene hadde også en innvirkning på resultatet. - Dette påvirket inntektene, kombinert med en økning i kostnader blant annet knytte til saken i Estland og donasjonen på 1,5 milliarder danske kroner førte til at resultatet for 2018 er noe lavere enn hva man forventet i inngangen av året, sier Nielsen.


Les også