Milliardsmell for Solstad Offshore

Skriver ned skipsverdiene med 2,0 milliarder i fjerde kvartal.

Solstad Offshore melder om et resultat etter skatt på minus 3.069 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, mot minus 1.149 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Resultatet per aksje ble minus 10,6 kroner, mot minus 3,8 kroner i 2017. Før skatt endte resultatet på minus 3.069 millioner kroner, mot minus 1.143 millioner kroner i 2017.Selskapet skriver ned verdiene på skipene med 2.046 millioner kroner i kvartalet, og 2.896 millioner kroner for hele året, skriver selskapet i kvartalsrapporten. Ikke bærekraftig- En stor del av nedskrivningene er relatert til de eldste og minste skipene i flåten, hvor selskapet stiller spørsmål med skipenes inntjeningskapasitet selv i et normalisert marked, heter det. Solstad Offshore opplyser at det ved utgangen av året har en negativ egenkapital på 631 millioner kroner. - Friskmeldingene av markedet går sakte og ratene er ikke på et bærekraftig nivå, uttaler selskapet. Driftsresultatet i fjerde kvartal ble minus 2.308 millioner kroner, sammenlignet med minus 592,9 millioner kroner året før.EBITDA endte på 247,0 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 250,1 millioner kroner i 2017. Driftsinntektene beløp seg til 1.192 millioner kroner, mot 1.096 millioner i 2017. Solstad Offshore har problemer med å betjene gjelden, og har som følge av det inngått avtaler med enkelte av kreditorene om bli fritatt for avdrag og rentebetalinger frem til 20. juni 2019, opplyses det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker