Noble kjøper splitter ny rigg til 725 mill.

Det amerikanske riggselskapet har gjort nok et riggkupp. Selskapets nyeste flåtetilskudd skal rett inn på kontrakt med Saudi Aramco. 

I starten av januar ble det rapportert at det amerikanske riggselskapet Noble Corp hadde inngått en avtale om å kjøpe en nybygd jack up-rigg.Riggen det dreier seg om er av typen Gusto MSC, har fått navnet Jingxuan, og ble opprinnelig bestilt i februar 2014 ved PaxOcean Graha Shipyard i Indonesia.I september i fjor kjøpte Noble en tilsvarende rigg - Jinghang - av samme verft for 93,75 millioner dollar.  Dagen etter at Hegnar.no skrev om det angivelige riggkjøpet som ble rapportert av VessesValue, avviste Noble at en kjøpsavtale var inngått. En talsperson for Noble sa til bransjenettstedet Offshoreenergytoday.com at selskapet hadde en opsjon på å kjøpe riggen, men at denne ikke var benyttet. Et eventuelt kjøp ville bli annonsert, sa personen.Torsdag kom meldingen om at Noble har utøvd opsjonen for riggen som får navnet«Noble Joe Knight» og skal inn på en treårig kontrakt med Saudi Aramco i Saudi Arabia. Prisen er oppgitt til 83,75 millioner dollar, tilsvarende 725 millioner kroner, og av dette skal Noble betale 30,1 millioner dollar kontant.Resten av beløpet på 53,6 millioner dollar er på selgerkreditt, og skal tilbakebetales over fire år. Riggene skal, etter det Hegnar.no forstår, ha kostet rundt 200 millioner dollar da de ble bestilt. Konsernsjef Julie J. Robertson i Noble omtaler riggdesignet som ideelt for Midtøsten.