Nordea-økonomer: - Kronen tar en pause

Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker mener vi nå er på nivåer hvor krone-styrkingen trolig tar en pause.

Etter en oppgang på nær fire prosent de siste fem dagene, tok markedene en liten pause i går. S&P 500 var ned 0,2 prosent, uten at det var noen spesifikke drivere. I Asia var det en blandet utvikling i natt og amerikanske futures peker mot en svak nedgang til åpning i dag. Oljeprisen løftet seg litt og vi noterer 62,5 dollar per fat. Kronen har imidlertid dratt liten nytte av en høyere oljepris den siste tiden, EURNOK er opp rundt tre øre fra i går morges og krysset står i skrivende stund i 9,71. «Siden nyttår har kronen prestert relativt bra, mot Euro hadde kronen styrket seg med nær fire prosent. Det er sjeldent vi ser at fall i EURNOK går lenger enn fire prosent før en periode med konsolidering. Som vi antydet tidligere denne uken, er vi nå på nivåer hvor krone-styrkingen trolig tar en pause», skriver økonomene i Nordea Markets Kjetil Olsen og Nick Pausgaard Fisker i morgenrapporten. Olsen og Pausgaard Fiskers mer langsiktige syn er at kronen kommer til å styrke seg videre når vi kommer lenger ut i 2019, drevet av høyere renter fra Norges Bank.Én rentehevingBank of England forventes å holde renten i ro på 0,75 prosent i dag. «Siden oktober har markedet gradvis senket renteforventningene til Bank of England og venter nå kun én renteheving frem mot slutten av 2020. I det siste har vekstforventningene til britisk økonomi kommet ned og PMI-tallene for januar indikerer stagnerende vekst», heter det fra økonomene i Nordea Markets. De mener Bank of England neppe gir nye signaler og vil avvente mer avklaring om Brexit-utfallet innen neste trekk. I dag reiser May til Brussel for å prøve å reforhandle avtalen med EU.SSB-tall skuffetVi har fått tall for den norske industriproduksjonen i desember. Konsensus ventet en marginal vekst på 0,3 prosent over måneden. «Trenden i industriproduksjonen peker opp og vi venter at denne trenden fortsetter i lys av gode tider i oljebransjen og økte oljeinvesteringer. Utviklingen står i kontrast til det vi ser for øvrig i europeisk industri. Vi er virkelig annerledeslandet», het det fra Olsen og Pausgaard Fisker i forkant av tallene. Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viste imidlertid at industriproduksjonen falt 1,0 prosent fra november til desember.Les også: Industriproduksjonen faltUsikkerhet om veksten i Kina har økt den siste tiden. Nordea-økonomene er ikke veldig bekymret for en ukontrollert slowdown i år, da myndighetene har satt i verk en rekke tiltak for å støtte opp under veksten.