Nordic American Tankers har inngått en femårig senior sikret kredittfasilitet på 306 millioner dollar tilrettelagt av CSG Investments og fundet av Beal Bank of Dallas, ifølge en melding fra selskapet tirsdag.Lånet vil erstatte dagens rullerende kredittfasilitet i sin helhet, opplyses det.Det nye lånet har en 20-årig amortiseringsprofil med forfall om fem år, ifølge meldingen.Videre heter det at det nye lånet vil gi NAT større fleksibilitet i utbytteutbetalinger.