«Norsea Fighter» skal på oppdrag i Russland

Ny kontrakt for «Norsea Fighter» som eies av Norsea Group. 

Børs

Det 2012-bygde plattform forsyningsskipet «Norsea Fighter», tidligere «Viking Fighter», har sikret seg et oppdrag i Karahavet i Russland.Fartøyet er hyret inn av et russisk seismikkselskap til et oppdrag for Gaszprom med en fast varighet på 90 dager pluss opsjoner.Oppstart er beregnet til midten av juni i år. «Norsea Fighter» er eid av Stavanger-baserte Norsea Group og driftes av Vestland Management.Dette er tredje året Vestland Management skal jobbe for det russiske seismikkselskapet.I 2017-regnskapet til eierselskapet, Viking Fighter, ble skipet bokført til 243 millioner kroner. Til forskjell fra mange andre supplyskip er det ikke foretatt nedskrivninger knyttet til «Norsea Fighter».Siden levering fra STX Brattvaag i 2012 har skipet med et dekksareal på 840 kvadratmeter bidratt med overskudd hvert år utenom i oppstartsåret.Skipet seiler nå under Bahamas-flagg. 

norsea group
psv
karahavet
russland
kontrakt
offshoremarkedet
vestland offshore