Ivan Kverme

Norwegian-emisjonen godkjent

Godkjent på generalforsamling

Norwegian Air Shuttles foreslåtte fortrinnsrettsemisjon ble tirsdag vedtatt av selskapets ekstraordinære generalforsamling, ifølge en børsmelding. Flyselskapet vil hente tre milliarder kroner i en rettet emisjon, hvorav eksisterende aksjonærer på forhånd har forpliktet seg til å tegne aksjer for 1,23 milliarder kroner.Fullstendig vilkår og forhold vil bli inkludert i et prospekt som vil publiseres før oppstarten av tegningsperioden, som ventes å finne sted fra 22. februar 2019 til 8 mars 2019 klokken 16:30.Videre fremgår det blant annet av referatet fra generalforsamlingen at selskapets kostnader knyttet til kapitalforhøyelsen er estimert til mellom 80 millioner kroner og 95 millioner kroner, inkludert en provisjon på 1,5 prosent av de garanterte og forhåndskommitterte beløp.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også