Norwegian: Fredriksen garanterte for en halv milliard

Flere garantister har kommet inn.

"CF-WESENBERG, CF Wesenberg"

John Fredriksen-kontrollerte Sterna Finance har garantert for 500 millioner kroner i Norwegians fortrinnsrettsemisjon, går det frem av et prospekt selskapet selv har publisert torsdag, ifølge TDN Direkt.Dette er mindre enn tidligere antatt. Etter det Finansavisen erfarte i begynnelsen av februar , skulle Fredriksen - gjennom Sterna Finance - ha stilt opp med rundt 800 millioner kroner i garantikonsortiet.Flere vil være medIfølge prospektet har totalbeløpet Fredriksen, DNB Markets og Danske Bank opprinnelig garanterte for i emisjonen også falt, fra 2,4 til 1,7 milliarder kroner, etter at flere garantister har kommet inn.DNB Markets og Danske Bank har garantert for hhv. 721 og 500 millioner kroner.På listen over garantister som har kommet inn finner vi Alfred Berg (fondene Norge, Aktiv og Indeks), som har garantert for 100 millioner kroner utover de 15,4 millionene fondene har garantert for på forhånd (pre-committed).Sunde økerVi finner også Olav Nils Sunde, som gjennom ON Sunde AS har garantert for 50 millioner kroner utover de 13,2 millionene som allerede er garantert for.Totalt 29 selskaper, fond og investorer har sikret tegningen av hele emisjonsbeløpet på 2.998.753.494 kroner.Norwegian er ned én prosent  på Oslo Børs torsdag ettermiddag.Prospektet her (garantister på side 58 og 59). Mer informasjon om Norwegian-emisjonen her.