Norwegians påminnelse før bøkene åpnes

Tegningsperioden starter fredag.

Norwegian minner i en børsmelding fredag morgen om at tegningsperioden i den mye omtalte tegningsrettemisjonen vil starte i dag og vare frem til stengetid på børsen 8. mars.Tegningsrettene vil bli børsnoterte fra og med i dag til stengetid på børsen 6. mars.Retter som ikke brukes til å tegne aksjer før utløpet av tegningsperioden eller selges før stengetid 6. mars 2019 vil ifølge meldingen være verdiløse og gå ut uten kompensasjon for eieren.Tegningsrettene vil ha økonomisk verdi hvis selskapets aksjer handles over emisjonskursen (33 kroner) i løpet av tegningsperioden.Dette må du tenke på hvis du skal kjøpe Norwegian-aksjer i emisjonen Selskapet understreker at nåværende aksjonærer som ikke bruker sine tegningsretter vil vannes ut, og at derfor bør tegne aksjer eller selge sine tegningsretter.Norwegian falt torsdag 2,1 prosent til 57 kroner. Trekker du fra tegningskursen i emisjonen (33 kroner), får du dermed en indikativ pris på 24 kroner per tegningsrett.Les mer her.


Les også