Norwegians venner vil kjøpe for milliarder – får ingen aksjer?

(Finansavisen): I fredagens utgave av Finansavisen kan vi lese at Norwegians garantister kan unngå å få aksjer. Forvaltningsselskapet Alfred Berg har gitt en garanti på rundt 100 millioner kroner i emisjonen til Norwegian, gjennom tre forskjellige fond. Forvalter Leif Eriksrød tror likevel ikke på uttelling av garantien:- Nei, kursen ble satt såpass lavt at vi ikke får noen aksjer, sier forvalteren til Finansavisen.Eriksrød ønsket, i tillegg til å få aksjer i emisjonen, å vise en moralsk støtte til flyselskapet. Han er uenige med alle de som mener selskapet opplever en krise.- Selskapets historie er såpass god at det vil kunne hente penger siden også, dersom det skulle vise seg at dette ikke er nok. Investorer må være forberedt på at aksjen vil svinge som en jo-jo også fremover. Det er en vanskelig aksje å være aksjonær i, sier Eriksrød til Finansavisen.Torsdag formiddag kom det offentlige prospektet i forbindelse med Norwegians emisjon på tre milliarder kroner, hvor konsernsjef Bjørn Kjos bekrefter at selskapet var på vei til å bryte med sine lånebetingelser, dersom ikke emisjonen hadde blitt iverksatt. Først med torsdagens dokument ble det klart hvem som garanterer for hva.Finansavisen kan fortelle at John Fredriksens Sterna Finance andel har blitt nedjustert, og står nå igjen med 500 millioner kroner i garantikonsortiet. DNB Markets og Danske Banks norske avdeling garanterer for henholdsvis 721,3 og 500 millioner kroner.Siden resterende beløp av garantien er stilt av dagens aksjonærer, vil disse uansett få delta i emisjonen med sin pro rata-eierandel.Som kjent stiller HBK Holding, som eies av Kjos og styreleder Bjørn Kise, opp med 300 millioner kroner. Både Folketrygdfondet, fond forvaltet av Danske Capital og enkelte fond i DNB har gitt beskjed om at deres eierskap vil være uendret etter emisjonen, som betyr at de stiller opp med sin pro rata-andel av emisjonsvolumet. For disse tre aktørene utgjør dette 425,7 millioner kroner, skriver Finansavisen.Norwegian var tema på torsdagens sending på HegnarTV. Se sendingen her.