Nye Next-aksjer snart i handel

Venter på Finanstilsynet.

Next Biometrics venter at Finanstilsynet vil godkjenne børsnotering av transje 2-aksjene i januar-emisjonen , samt utstedte aksjer i reparasjonsemisjonen, på eller rundt 28. februar, går det frem av en børsmelding.Transje 2 består av 18,077 millioner aksjer som vil bli søkt notert på Merkur Market, med forventet oppstart av handel på eller rundt 19. februar. Aksjene vil bli overført til Oslo Børs så raskt som mulig etter at Finanstilsynet har godkjent prospektet.Tegningsperioden for de 3,5 millioner aksjene i reparasjonsemisjonen ventes til 1.-8. mars 2019, til samme kurs som i den rettede emisjonen (åtte kroner).Les mer her.