Nytt grep vil spare Seadrill for milliarder i rentekostnader

Seadrill vil kjøpe tilbake obligasjonsgjeld for nær tre milliarder kroner, noe som vil spare selskapet for enorme summer. Det ble godt mottatt av aksjemarkedet.

John Fredriksens riggselskap stiger kraftig på Oslo Børs mandag. Ved 11-tiden er aksjen opp rundt ni prosent til rett over 80 kroner.Ifølge analytiker Kim André Uggedal i SEB skyldes oppgangen oppdateringen fredag der det ble foreslått å gjøre visse endringer i selskapets obligasjonslån, etterfulgt av et tilbakekjøp på 340 millioner dollar.Tilbakekjøpet som er betinget av at selskapets forslag til endringer blir tatt til følge, vil bli gjort til 107 prosent av pålydende pluss påløpte og ubetalte renter.Flere enn halvparten av obligasjonseierne har allerede gitt sitt samtykke til endringene og sagt seg villig til å tilby sine obligasjoner i anbudet. Lånet som etter et tilbakekjøp på 126 millioner dollar i oktober, hadde et totalt utestående beløp på om lag 781 millioner dollar, eller 6,7 milliarder kroner, ved utgangen av 2018, forfaller i 2025 og bærer en rente på 12 prosent. Uggedal påpeker i en oppdatering at tilbakekjøpspremien på 23,8 millioner dollar mer enn kompenseres for av reduserte rentekostnader gjennom lånets løpetid.Totalt beløper besparelsen seg til 331 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, skriver Uggedal, noe som i snitt blir rundt 47 millioner dollar pr. år. 190 prosents oppsideTirsdag morgen legger riggselskapet frem tall for fjerde kvartal 2018.SEB venter et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 37 millioner dollar av inntekter på 245 millioner dollar.Det er litt høyere enn konsensus på 32 millioner dollar, og litt lavere enn i tredje kvartal da EBITDA beløp seg til 46 millioner dollar. Hovedfokus vil ifølge analytikeren være på potensielle nye kontrakter som kan gi visibilitet for 2019 og 2020. Flere detaljer angående det nye samarbeidet med angolske Sonangol som ble annonsert tidligere i februar, ventes imidlertid ikke. - Vi får håpe det kommer noen nye kontrakter, men tror det er early days når det kommer til Sonadrill JV, sier Uggedal til Hegnar.no. SEB har en kjøpsanbefaling på Seadrill-aksjen med et kursmål på 230 kroner. Det tilsvarer en oppside på tett opptil 190 prosent.


Les også