Oljekontrakt ga milliardtap for Golar LNG

Topplinjen til Tor Olav Trøims Golar LNG vokser kraftig, men et urealisert tap på 1,7 milliarder kroner knyttet til et oljederivat gir et negativt driftsresultat. 

Børs

LNG-rederiet Golar LNG der Tor Olav Trøim er styreleder, økte inntektene fra 123,1 millioner dollar i tredje kvartal til 181,9 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.For året som helhet økte inntektene med 200 prosent til 430,6 millioner dollar, blant annet drevet av en kraftig økning i ratene. Et urealisert tap på 195,7 millioner dollar, tilsvarende 1,7 milliarder kroner, knyttet til et oljederivat gjorde imidlertid at driftsresultatet endte på minus 102,8 millioner dollar.Det er nemlig et oljepriselement i kontrakten for det flytende gassproduksjonsskipet (FLNG) «Hilli Episeyo». Verdien av det tilknyttede oljederivatet falt som følge av det kraftige fallet i oljeprisen i kvartalet.Ved utgangen av tredje kvartal sto prisen for et fat Brent-olje i 82,72 dollar, mens prisen ved årsskiftet var på rett over 50 dollar fatet. Sett bort fra det oljeprisrelaterte derivatet genererte FLNG-en inntekter på 54,5 millioner dollar i fjerde kvartal. I likhet med tredje kvartal, er det besluttet å utbetale et utbytte på 15 cent. - Selskapets syn på markedet fremover forblir bullish, til tross for den nåværende volatiliteten, heter det i rapporten.

golar lng
avenir lng
tor olav trøim
lng-skip
lng
Nyheter
Børs