Pareto-topp frikjent for bedrageri

Dommen har falt i Oslo tingrett.

Eivind Yggeseth

En tidligere ansatt i et meglerhus og en konsulent dømt til ett år og seks måneder i fengsel for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon, skriver Økokrim på sine hjemmesider.En meglerhus-ansatt er frifunnet av Oslo tingrett.Ifølge den ferske dommen er Petter Dragesund den frifunnede.Ifølge dommen har de to domfelte - Pareto-megler Kjetil Sjursen og Jan Vestrum - «forsettlig medvirket til grovt bedrageri av meglerhusets kunder og markedsmanipulasjon i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene sine i Crew Gold Corporation».Økokrim hadde lagt ned påstand om to og et halvt års fengsel for både Dragesund og Sjursen.- Svært samfunnsskadeligVestrum jobbet som konsulent for både Pareto og russiske Severstal. Her var påstanden fra Økokrim et og et halvt års fengsel, grunnet en «kvantumsrabatt» siden Vestrum alt soner en dom på Ullersmo.- Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, heter det i rettsavgjørelsen.Oslo tingrett fastslår at det av allmennpreventive grunner er «viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken».I tillegg til fengselsstraff får konsulenten inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, rundt 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene.Dommen er ikke rettskraftig.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker