Eivind Yggeseth

Pareto-toppen gikk fri - Økokrim anker ikke

Petter Dragesund slipper ny runde.

Forrige fredag falt dommen i saken der Jan Vestrum og tidligere Pareto-megler Kjetil Sjursen ble dømt til ett år og seks måneder i fengsel for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon.I den samme dommen ble Pareto-ansatt Petter Dragesund frikjent.- Aksepterer dommenÉn uke før ankefristen bekrefter Økokrim overfor DN at dommen ikke ankes for Dragesunds del.- Vi har kommet til at vi aksepterer dommen hva gjelder Dragesund, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen.- Vi er alltid forberedt på at det norske rettsvesenet fungerer på en god måte og at ting som skal kompenseres, kompenseres. Men det er ikke et spørsmål av betydning for tiltale eller ankespørsmålet, svarer han på avisens spørsmål om Økokrim er forberedt på et erstatningssøksmål fra Dragesund.De domfelte ankerIfølge dommen hadde de to domfelte - altså Sjursen og Vestrum - «forsettlig medvirket til grovt bedrageri av meglerhusets kunder og markedsmanipulasjon i forbindelse med oppkjøpet av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene sine i Crew Gold Corporation».Begge har varslet at de anker dommen til lagmannsretten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også