Pioneer Marine med pen inntjening i blytungt marked

Minus er snudd til pluss, og for aksjonærene har det blitt både utbytte og et solid kurshopp.

- Slutten av fjerde kvartal 2018 markerer et svært vellykket år for Pioneer Marine, sier tørrbulkrederiets danske konsernsjef, Torben Janholt.Totalt hadde det OTC-noterte rederiet time charter-ekvivalente inntekter på 59 millioner dollar i fjor, tilsvarende en økning på 29 prosent sammenlignet med 2017.Inntektsøkningen skyldes tilførselen av tre nye Handysize-fartøy bygget mellom 2011 og 2013 som ble levert i juni og juli, samt en økning i ratene på om lag 18 prosent fra året før.Høyere innktekter kombinert med lavere driftskostnader gjorde at fjerde kvartal endte med et justert nettoresultat på 5,2 millioner dollar, etter en dobling fra samme periode året før.Dermed endte det justerte årsresultatet på 8,2 millioner dollar, opp fra minus 3,7 millioner dollar i 2017.Har sikret segSelv om markedet har svekket seg betydelig i første kvartal i år, har rederiet sikret seg god inntjening ettersom store deler av flåten allerede er sikret kontrakter som ble inngått da markedet var bedre.- Strategien vår om å dekke mer enn halvparten av flåten gjennom fjerde kvartal til en gjennomsnittlig time charter-ekvivalent rate på 10.100 dollar pr. dag som strekker seg inn i andre kvartal 2019, er vellykket og sikrer en stabil kontantstrøm i tidlig 2019 når markedet har vist seg å være svakt, sier Janholt.I september utbetalte det OTC-noterte rederiet totalt 24,9 millioner dollar, tilsvarende 215 millioner kroner, som utbytte til aksjonærene. Det ble også kjøpt tilbake vel tre millioner aksjer i løpet av året.Flåten besto i snitt av 17 skip i løpet av 2018, og ved utgangen av året hadde rederiet 19 skip.I januar ble det imidlertid inngått en avtale om å selge det 2003-bygde Handysize-fartøyet «Paradise Bay» som en del av strategien om å fornye flåten.Ifølge VesselsValue er kjøperen kanadisk og salgsprisen skal ha vært 9,8 millioner dollar, tilsvarende 85 millioner kroner. Det er 2,5 millioner dollar mer enn markedsverdien anslått av verdivurderingsbyrået.Etter salget har rederiet 18 fartøy i flåten bygget mellom 2006 og 2013. KurshoppPioneer Marine-aksjen ble sist omsatt til 26 kroner på OTC-listen, noe tilsvarer en markedsverdi på 789 millioner kroner.Siden november har verdien av selskapet steget med rundt 30 prosent. I midten av den mørke høstmåneden var det en ukjent investor som la 17,6 millioner kroner for en aksjepost som utgjorde 2,5 prosent av selskapet.Kjøpet ble gjort til 23,50 kroner, tilsvarende en premie på 17,5 prosent sammenlignet med forrige sluttkurs.Nå har aksjen altså gått ytterligere .