Røkke-rederi vil heller investere enn å betale avdrag

American Shipping Company vil vokse videre i Jones Act-markedet der ratene nå er så gode at overskuddsavtalen slår inn.

Det Kjell Inge Røkke-kontrollerte produkttankrederiet American Shipping Company (AMSC), øyner muligheter i det amerikanske Jones Act-markedet som blir stadig sterkere.På bakgrunn av denne utviklingen ønsker selskapet å gjøre endringer i sitt utestående obligasjonslån på 220 millioner dollar, eller om lag 1,9 milliarder kroner, som ble plassert i februar i fjor.Det foreslås blant annet å droppe bestemmelsen om avdragsbetalinger, og i stedet betale tilbake hele det utestående beløpet ved forfall i 2022. Pareto Securities er hyret inn som rådgiver.Målet er å optimalisere kapitalstrukturen, samt sette seg i stand til å aktivt kunne forfølge nye investeringsmuligheter, fremgår det av en børsmelding mandag.«AMSC er vel posisjonert til å utnytte vekstmuligheter i et sterkere Jones Act-marked og på bakgrunn av avtaleforlengelsene med OSG. I tillegg gjør AMSC en gjennomgang av kapitalstrukturen, inkludert den kommende refinansieringen av sine senior sikrede gjeldsfasiliteter».Endringene vil, etter selskapets syn, bli sett på som et positivt element både av disse långiverne, samt styrke evnene til å hente ytterligere kapital i forbindelse med potensielle vekstmuligheter i fremtiden.Som kompensasjon tilbys obligasjonseierne en engangsavgift på 0,25 prosent av obligasjonenes pålydende dersom forslaget aksepteres.En majoritet av obligasjonseierne har allerede gitt sin støtte, opplyses det.Sterkt markedDet vises til flere kredittfordelaktige forhold som har funnet sted siden utstedelsen av lånet i februar i fjor som fører til at selskapet nå søker større grad av handlefrihet.«Det amerikanske Jones Act tankmarkedet opplever bedre forhold. De siste månedene, og for første gang på nesten tre år, har hele Jones Act tank-flåten vært sysselsatt på time charter-kontrakter. Denne trenden er drevet av fordelaktige WTI vs. Brent/Bonny Light-spreader som fører til sterk etterspørsel etter råoljelaster fra U.S Gulf til det nordøstlige USA», skriver selskapet i børsmeldingen.Selskapet eier ni moderne MR produkttankskip og én shuttletanker som driftes i Jones Act-markedet av New York-rederiet OSG (Overseas Shipholding Group).Jones Act stiller krav om at laster skal fraktes med fartøy som er bygget i USA, bemannet med amerikanere og drives av amerikanske rederier.Leieavtalene med OSG for ni av skipene gjaldt opprinnelig ut 2019, men disse ble forlenget med mellom ett og tre år rett før jul i fjor. Det tiende skipet hadde allerede har fått forlenget kontrakten sin til 2025.- OSG's beslutning om å forlenge leieavtalene for alle fartøyene sikrer stabiliteten i AMSC's kontantstrøm fremover, og opprettholder AMSC's eksponering mot et stadig bedre Jones Act tankmarked gjennom overskuddsdelingsavtalen. Vi ser frem til å fortsette vårt langvarige samarbeid med OSG, uttalte konsernsjef Pål Lothe Magnussen i American Shipping Company i forbindelse med at leieavtalene ble forlenget.Deler overskuddetOverskuddsdelingsavtalen med OSG slår inn når ratene overstiger rundt 54.000 dollar pr. dag og innebærer at AMSC får utbetalt 50 prosent av driftsresultatet oppnådd av OSG.Nå er ratene i ferd med å nærme seg 60.000 dollar dagen etter å ha vært på rundt 40.000 dollar da lånet ble plassert i fjor. Det betyr at avtalen om deling av overskuddet slår inn.«Bedre tilbud- og etterspørselsbalanse er ventet å styrke time charter-ratene ytterligere fremover», skriver selskapet og påpeker at det kun er én ABT (leddet slepebåt) i ordreboken med levering i andre kvartal 2020, og lang leveringstid for eventuelle fremtidige nybyggordrer. Motpartsrisikoen er også redusert ettersom OSG refinansierte sin utestående gjeld i desember i fjor.Stor interesseObligasjonslånet på nesten to milliarder kroner var gjenstand for stor interesse blant både nordiske og internasjonale investorer da det ble plassert i fjor.Kupongrente er på 9,25 prosent, og nettoprovenyet skulle brukes til å refinansiere et annet lån.Et kobbel av norske meglerhus bidro til å få inn milliardene. Arctic Securities, Clarksons Platou Securities, Pareto Securities og SEB, samt SpareBank 1 Markets var alle med på dealen.Ved 15-tiden mandag var AMSC-aksjen uendret på Oslo Børs. Kursen på 32 kroner priser rederiet til vel 1,9 milliarder kroner.Fjoråret bød på en kursoppgang på nær 40 prosent, mens endringen hittil i år er negativ med 3,9 prosent.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker