Så mye penger tapte Protector Forsikring

Ivan Kverme

- Vi er ikke fornøyd med resultatet, slår styret fast.

Protector Forsikring melder om et resultat etter skatt på minus 296,1 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, ned fra et overskudd på 157,9 millioner kroner i tilsvarende periode året før.Årets totalresultat ble minus 309,8 millioner kroner, mot 516,5 millioner i 2017.Resultatet er drevet av et kraftig reservetap innen boligselgerforsikring og en svak avkastning på investeringsporteføljen, fremgår det av kvartalsrapporten.Resultatet per aksje ble minus 3,86 kroner, mot 1,56 kroner i samme periode året før. Før skatt ble resultatet minus 189,1 millioner kroner, ned fra 96,7 millioner kroner. Avvikler forsikringStyret besluttet i møte den 18. desember 2018 å avvikle Boligselgerforsikring. Netto avviklingresultat presenteres derfor i resultatregnskapet på regnskapslinjen «virksomhet under avvikling».Resultatet for virksomhet under avvikling ble minus 145 millioner kroner i fjerde kvartal 2018, mot 39 millioner kroner i samme kvartal året før. Brutto forfalt premie utgjorde 475 millioner kroner i kvartalet, mens netto combined ratio var 105,9 prosent. I 2017 var disse 425 millioner og 102,6 prosent. Selskapet fikk et netto finansresultat på minus 142 millioner kroner i kvartalet, mot pluss 125 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Solvenskapitalkravraten ved utgangen av kvartalet var på 174,4 prosent. Selskapet har mål om å opprettholde en solvensrate på over 150 prosent, opplyses det. - Selskapets guiding for 2019 er 14 prosent vekst i brutto forfalt premie og en netto combined ratio på 96 prosent. Selskapet vil i 2019 og fremover fokusere kun på bedrift- og offentlig sektor i de 5 land hvor vi er representert. UK går etter planen og et nytt kontor i London åpnes i mars måned, skriver selskapet. - Ikke fornøyd- Styret er ikke fornøyd med årsresultatet. Selskapet har både et svakt teknisk resultat og et svakt investeringsresultat. Selskapet viser derfor til at det har tatt beslutninger om å forbedre resultatene gjennom prisøkninger og avviklingen av boligselgerforsikringsvirksomheten.- Kravutvikling og den iboende volatiliteten til kapitalmarkeder fortsetter å være de viktigste risikofaktorene som kan påvirke selskapets resultat i 2019, opplyses det.Se også: Bra at vi som innsidere taper penger sammen med andre investorer


Les også