- SAS verdsettes med en rabatt

DNB Markets ser oppside.

Børs

Resultatsesongen ruller videre, i morgen med SAS som legger frem tall for sitt 1. kvartal (november-januar).- Her venter vi ikke at veksten på topplinjen helt vil kunne veie opp for de økte drivstoffprisene, og estimerer dermed en svekkelse i justert resultat før skatt med rundt 300 millioner svenske kroner i forhold til tilsvarende kvartal i 2018, til minus 673 millioner svenske kroner for 1. kvartal 2018, skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.- Årets to første regnskapskvartaler er sesongmessig de svakeste for selskapet. Over tid venter vi at økte billettinntekter vil kompensere for høyere drivstoffkostnader og at dette sammen med fornyelse av flyflåten og det løpende kostnadsprogrammet vil kunne løfte inntjeningen med rundt 50 prosent fra 2017 til 2020, heter det videre.Basert på DNBs estimater verdsettes SAS-aksjen med en rabatt i forhold til sammenlignbare internasjonale aktører.Meglerhuset har en kjøpsanbefaling med kursmål 27 svenske kroner.DNB ser dermed en oppside i aksjen på 13-14 prosent fra dagens nivåer.

luftfart
sas
dnb markets
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse