KjøpLogg inn

Sjefen i verdens største riggselskap er superbull

Etter å ha blitt tildelt dobbelt så mange kontrakter, tror Transocean-sjefen at 2018 markerte starten på oppturen i ultradypvannsmarkedet. 

Publisert 19. feb. 2019 kl. 14.41
Oppdatert 19. feb. 2019 klokken 14.42
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 467 ord

- Som det fremgår av økningen i kontraktstildelinger, tror vi 2018 markerte begynnelsen på et oppsving i ultra-dypvannsmarkedet, konstaterer Transoceans mektige toppsjef Jeremy Thigpen.I forbindelse med fremleggelsen av tallene for fjerde kvartal i fjor, og ikke minst hele 2018 under ett, sier han at 2018 vil bli husket som et «transformativt år i Transoceans historie.- Gjennom oppkjøpene av Songa Offshore og Ocean Rig, la vi til rundt 4,5 milliarder dollar med høymargins ordrereserve. Og, når man tar med investeringen i et joint venture som skal markedsføre og drive «Transocean Norge», har vi i løpet av 2018 økt flåten vår med 21 rigger, inkludert 15 av de mest avanserte ultradypvanns- og «harsh environment»-flyterne i industrien, sier Transocean-sjefen.I løpet av året sikret selskapet seg hele 37 nye flyterigg-kontrakter. Det er nesten dobbelt så mange som året før. De nye kontraktene tilførte nær 2 milliarder dollar til selskapets «industriledende» ordrereserve som nå er på rundt 12,2 milliarder dollar, eller om lag 106 milliarder kroner.Reddes av Songa-oppkjøpetSelskapets boreinntekter falt til 748 millioner dollar i fjerde kvartal, fra 816 millioner dollar i kvartalet før.Nedgangen skyldes lavere utnyttelsesgrad for selskapets ultradypvanns- og «harsh environment»-rigger.I tillegg ble to «harsh environment»-rigger som opererte utenfor kysten av Canada offer for uventet «vær-relatert» nedetid. Det uventede været førte til et estimert inntektstap på rundt 21 millioner dollar i kvartalet.Sammenlignet med samme kvartal året før, steg imidlertid de rene boreinntektene med 27 prosent.Blant annet som følge av oppkjøpet av Songa Offshore med sine fire «harsh environment»-rigger på lange kontrakter med Equinor til attraktive rater, steg snittratene for dette segmentet til 290.500 dollar i fjerde kvartal, fra 202.900 dollar i fjerde kvartal 2017.Ellers var ratene fallende eller flate sammenlignet med fjoråret i de fleste segmenter. Det skyldes imidlertid utløpet av en del kontrakter som ble inngått i gullårene frem til 2014.For hele flåten var den gjennomsnittlige dagraten på 293.100 dollar i fjerde kvartal og 296.200 dollar i 2018. De tilsvarende tallene for året før var 296.700 dollar og 321.300 dollar.Venter høyere aktivitetSelv om de mange oppkjøpene og endringene i 2018 allerede har vist seg å ha god effekt, blant annet på ordrereserven, har det også kostet.Kostnader knyttet til oppkjøp og restruktureringer beløp seg til 34 millioner dollar, eller nesten 300 millioner kroner, for året som helhet, derav 12 millioner dollar ble bokført i fjerde kvartal.Bunnlinjen viste et underskudd på 243 millioner dollar. I samme periode i fjor var underskuddet på 102 millioner dollar. For hele 2018 ble imidlertid underskuddet redusert fra 3,1 milliarder dollar til 2,0 milliarder dollar.Til tross for at oljeprisen fortsetter å svinge, mener Transocean-sjefen at den økte effektiviteten og lavere prosjektkostnadene som riggselskapene har jobbet med siste årene gjør offshoreprosjekter mer attraktivt.- Faktum er at samtaler med kunder nå tyder på at antallet endelige investeringsbeslutninger i 2019 kan øke betydelig sammenlignet med i fjor, sier Thigpen.