Snur minus til pluss

Techstep tjener penger igjen.

Børs

Techstep melder om et resultat etter skatt på 10,9 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot minus 29,2 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,07 kroner, mot minus 0,20 kroner ved samme korsvei i fjor.Se kvartalspresentasjonen LIVE kl. 10.00 Resultatet før skatt ble 9,3 millioner kroner, sammenlignet med minus 30,2 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 9,2 millioner kroner, mot minus 5,1 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 317,4 millioner kroner, sammenlignet med 281,2 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Her er rapporten og presentasjonenTechstep ble tildelt nye kontrakter med en potensiell verdi på 226 millioner kroner i fjerde kvartal 2018. - I fjerde kvartal sikret vi strategisk viktige kontrakter som Sykehusinnkjøp HF i Norge og Recover Nordic Group, og inngikk 'Mobile-as-a-Service' avtaler med både eksisterende og nye kunder. De siste par årene har vi gjennomført en rekke oppkjøp for å støtte oppunder vekststrategien, og integrasjon av disse selskapene til ett Techstep har vært en hovedprioritet gjennom 2018. I løpet av fjerde kvartal fullførte vi den juridiske og organisatoriske integrasjonen av enhetene i Norge og Sverige, og neste fase er å sikre grunnlaget for mer effektiv drift. Nå i 2019 gjennomfører vi et samlokaliseringsprosjekt i Norge, hvor de fleste av våre ansatte skal flytte inn i et nytt hovedkontor i Oslo. Finansielt er vi glade for å kunne rapportere videre god vekst, og er spesielt fornøyd med å se positiv utvikling med økende salgstrykk og spennende 'pipeline' for vår svenske virksomhet. Etterspørselen etter digitale mobilløsninger er økende både i privat og offentlig sektor, og Techstep er godt posisjonert for å ta en økende andel av dette markedet fremover, sier CEO Jens Haviken i Techstep.

techstep
Nyheter
Børs