Søksmål mot Nordic Securities avgjort ved forlik

Massesøksmålet mot meglerhuset Nordic Securities er hevet utenfor retten etter at partene inngikk forlik.

Det kommer fram i en fersk hevingskjennelse fra Oslo tingrett, melder E24.Dermed slipper sju involverte å møte i retten, hvor de var saksøkt for 22 millioner kroner.«Ved felles prosesskriv innkommet 8.2.2019 har partenes prosessfullmektiger begjært saken hevet som forlikt. Det går fram av prosesskrivet at forliket også omfatter sakskostnadene», heter det i kjennelsen.De 21 aksjonærenes advokat Tore Jarl Hjelseth bekrefter forliket, men vil ikke gå inn på detaljer i saken.- Vi er blitt enige om at det er det vi opplyser om, og ikke noe annet. Saken er over, sier Hjelseth.Bakteppet for tvistesaken er Finanstilsynets to stedlige tilsyn med selskapet i desember 2015, noe som resulterte i at Nordic Securities mistet tillatelsen til å yte investeringstjenester.(©NTB)