Sparebank 1 SMN øker i BN Bank

Ny eiermodell.

Ole Martin Wold

SpareBank 1-bankene har inngått avtale om endret eiermodell i BN Bank, går det frem av en børsmelding.For SpareBank 1 SMN innebærer det at eierandelen i BN Bank økes fra 33,0 prosent til 35,02 prosent, som er identisk med SpareBank 1 SR-Banks eierandel.Etter gjennomføring av transaksjonene vil for øvrig SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 Østlandet eie 9,99 prosent hver av BN Bank.Videre vil SpareBank 1 BV eie 5,00 prosent, SpareBank 1 Østfold Akershus 2,52 prosent og SpareBank 1 Telemark 2,46 prosent.BN Bank er i transaksjonene verdsatt til 4,1 milliarder kroner.Hele meldingen her.