«Spot on» for ny superskute

Maersk Supply Service' nyeste ankerhåndterer har fått debutoppdraget i Nordsjøen. Ilddåpen er ikke med hvem som helst.

Kun 10 dager etter levering fra Kleven Verft har Maersks nye superskip fått sitt første oppdrag i det britiske spotmarkedet. Det flunkende nye ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) «Maersk Maker» debuterer like godt med å bistå verdens største halvt nedsenkbare borerigg, Diamond Offshores «Ocean Great White», ifølge Westshore Shipbrokers. Den gigantiske sjettegenerasjons boreriggen skal bore inntil seks brønner for Siccar Point Energy i den britiske delen av Nordsjøen. Oppstart er i starten av mars.«Maersk Maker» er det siste i en serie av seks M-klasse ankerhåndteringsfartøy av den såkalte Starfish-serien med SALT-design som er levert fra Kleven.Dermed er flåtefornyelsesprogrammet til danske Maersk Supply Service fullført. Fartøyet har isklasse, er utstyrt med en ankerhåndteringsvinsj på 450 tonn, og er klargjort for ROV-operasjoner og oljeoppsamling. Trekkraften er målt til 260 tonn.- Helt fra leveringstidspunktet har M-klasse-serien, noen av de nyeste fartøyene som opererer i oljeserviceindustrien, vist sine avanserte egenskaper og store kapasitet. Fartøynene leverer imponerende resultater innen en rekke tjenester, og vi har mottatt positiv tilbakemelding fra våre kunder over hele verden, uttalte konsernsjef Steen S. Karstensen i Maersk Supply Service da rederiets nyeste båt ble levert.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også