Statkraft krymper bunnlinjen

Statkraft øker inntektene, men krymper resultatet.

Statkraft melder om et resultat etter skatt på 1.572 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 5.293 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 3.897 millioner kroner, sammenlignet med 6.774 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 5.884 millioner kroner, mot 4.858 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 9.115 millioner kroner, sammenlignet med 7.303 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Her er rapporten og presentasjonenØkningen i driftsresultatet er ifølge Statkraft hovedsakelig drevet av høyere nordiske kraftpriser.Gjennomsnittlig nordisk systempris i kvartalet var 47,7 EUR/MWh, en økning på 56 prosent sammenlignet med prisnivået i samme kvartal i 2017. Statkrafts totale kraftproduksjon var 16,1 TWh, en nedgang på 1,2 TWh. Statkrafts kraftproduksjon i 2018 var 61,7 TWh, ned én prosent fra 2017. Den gjennomsnittlige systemprisen på Nord Pool var 44,0 EUR/MWh, en økning på 49 prosent fra året før, opplyses det.