Støle støtter Euronext mens Pareto jobber for Nasdaq

Pareto-eier har akseptert budet fra Euronext, samtidig som meglerhuset hans jobber for konkurrenten Nasdaq.

Børs

Euronext har sikret forhåndsaksepter fra 45,2 prosent av aksjonærene. Sammen med sine egne aksjer har børskonsernet sikret kontroll med 50,5 prosent, mens Nasdaq har kontroll på 35,2 prosent, støttet av forhåndsaksepter fra de største aksjonærene, skriver DN.Børsens tredje største aksjonær, eier av meglerhus- og finanskonsernet Pareto, Svein Støle (55), har ifølge avisen bundet seg til opprørsgruppen og Euronext. Støle eier gjennom sitt Pareto Invest as 8,5 prosent av Oslo Børs VPS, og gjennom Pareto Pensions as 0,2 prosent. Begge har akseptert budet fra Euronext, og kan ikke trekke seg. Samtidig har Nasdaq engasjert Pareto Securities til å bistå seg i kampen.Juridisk direktør Ole Wetlesen Borge i Pareto Securities påpeker overfor avisen at Støle eier sine 66,67 prosent i meglerhuset gjennom et holdingselskap som ikke er involvert i den daglige driften.- Vi påtar oss oppdrag uavhengig av hvilke finansielle disposisjoner som foretas av Støle eller andre selskaper eid av ham, sier Borge til DN.Pareto-toppen bekrefter også at Nasdaq var kjent med at Støle har akseptert motpartens bud da meglerhuset ble engasjert, og samtidig ble habiliteten vurdert.Støle har ikke besvart DNs henvendelse om saken.

oslo børs
svein støle
pareto securities
euronext
nasdaq
Nyheter
Børs