Storebrand med oppkjøp - blar opp 300 millioner

Kjøper Cubera Private Equity for 300 millioner kroner. 

Børs

Storebrand Asset Management har inngått en avtale om kjøp av Cubera Private Equity, ifølge en melding.Prislappen er på 300 millioner kroner, men kan øke ytterligere knyttet til kapitalinnhenting til nye fond forvaltet av Cubera.- Transaksjonen styrker vårt tilbud til institusjonelle kunder i kapitalforvaltning. Storebrand er i dag eneste leverandør i Norge som inkludererprivate equity i innskuddspensjonen til kundene, sier Storebrands konsernsjef Odd Arild Grefstad.Transaksjonen vil ha begrenset påvirkning på regulatoriske nøkkeltall og oppkjøpet påvirker ikke Storebrand-konsernets utbyttekapasitet inneværende regnskapsår. Fremover vil inntjeningen fra selskapet støtteCubera er en nordisk aktør som tilbyr investorer eksponering mot nordisk private equity gjennom annenhåndsmarkedet.Cuberas hadde et justert resultat før skatt i 2018  på 50 millioner kroner.

storebrand