Storebrand vurderer å hente penger

Storebrand Bank har engasjert tilretteleggere for mulig utstedelse av nytt fondsobligasjonlån og ansvarlig lån.

Storebrand Bank har engasjert Danske Bank og Swedbank Norge for mulig utstedelse av et nytt fondsobligasjonslån på inntil 125 millioner kroner og et nytt ansvarlig lån på inntil 125 kroner millioner, ifølge en børsmelding.Fondsobligasjonslånet vil være evigvarende og ha første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato.Det ansvarlige lånet vil ha en løpetid på 10 år med første innfrielsesrett 5 år etter emisjonsdato eller 11 år med første innfrielsesrett 6 år etter emisjonsdato.


Les også