Styreleder kjøper aksjer i Gaming Innovation

Børs

Styreleder Petter Nylander i Gaming Innovation Group, har gjennom Protocol Ventures AB kjøpt 12.500 aksjer i selskapet, ifølge en melding. Kjøpet ble gjort til en kurs på 18,50 kroner, tilsvarende, 231.250 kroner.Etter kjøpet kontrollerer Nylander og nærstående 19,000 aksjer i selskapet. Styremedlem Robert Burén har kjøpt 10.000 aksjer i selskapet til kurs 17,30 kroner, for 173.000 kroner. Han eier totalt 20.000 aksjer i selskapet.

gaming innovation group
Nyheter
Børs