Svakere fjerde kvartal fra OBOS

obos

Spår utflating i boliginvesteringene i 2019

Obos-konsernet la i dag frem tall for fjerde kvartal 2018. Rapporten viser at boligbyggelaget hadde inntekter på 2,75 milliarder kroner i kvartalet, sammenlignet med 3,25 milliarder kroner i fjerde kvartal 2017.Driftsresultatet beløp seg til 705 millioner kroner, ned fra 1,02 milliarder kroner året før. Resultatet før skatt ble imidlertid hjulpet av finanspostene, og beløp seg til 766 millioner kroner, mot 931 millioner kroner året før. Høsten 2018 gikk OBOS inn som største eier i den nordiske boligutvikleren JM AB. Det opplyses at ved utgangen av 2018 hadde denne investeringen gitt en resultateffekt på 144 millioner kroner.For hele 2018 ble inntektene på 13,16 milliarder kroner, mot 11,57 milliarder kroner året før. Før skatt endte resultatet på 2,93 milliarder kroner for året, sammenlignet med 2,64 milliarder kroner i 2017.Flere ferdigstilte boligerI rapporten skriver konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj at flere ferdigstilte boliger bidro til det positive resultatet i 2018.-Flere ferdigstilte boliger er driveren bak resultatveksten. Det gode resultatet sammen med merverdien av konsernets tomteportefølje gjør at den verdijusterte egenkapital er 40 614 mill. kroner. Dette gir oss solid handlingsrom for nye investeringer og videre vekst, sier Kjørberg Siraj.Det opplyses i rapporten at det ble ferdigstilt 3952 boliger i 2018, hvorav OBOS sin andel utgjorde 3636 boliger. En vekst på 25% fra 2017.Videre melder konsernet om rekordmange medlemmer. Ved utgangen av året hadde OBOS 454 442 betalende medlemmer, en økning på 18 906 medlemmer fra 2017.– Ved å opprettholde en sterk medlemsvekst viser vi at OBOS fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene, samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater, sier konsernsjef Kjørberg Siraj.Utsikter for 2019Etter at veksten i boliginvesteringene dabbet av i 2018, skriver OBOS i rapporten at det kan ligge an til en utflating eller svak nedgang i investeringene i 2019.-Veksten i boliginvesteringene som har vært en viktig drivkraft i økonomien i flere år, falt markant i 2018. I 2019 kan det ligge an til utflating eller svak nedgang i investeringene. Hvis boligprisene stabiliserer seg eller øker noe, kan imidlertid dette raskt snu til en forsiktig oppgang i stedet. Det framlagte statsbudsjettet viser at finanspolitikken ikke vil stimulere til ytterligere vekst i norsk økonomi i 2019, etter å ha bidratt betydelig i flere år. Pengepolitikken vil dreies i vekstdempende retning, heter det i rapporten.


Les også