Svakere fra American Shipping Company

Bunnlinjen krympet.

Foto: Faksimile www.americanshippingco.com

Tankrederiet American Shipping Company melder om et resultat etter skatt på 0,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2018, mot 9,9 millioner dollar samme periode året før. Det justerte resultatet etter skatt ble på 2,9 millioner dollar.Det tilsvarer et resultat per aksje på 0,01 dollar.Driftsresultatet ble på 12,8 millioner dollar, mot 12,9 millioner dollar i fjerde kvartal 2017.Inntektene var stabile og beløp seg til 22,1 millioner dollar, likt som samme kvartal året før.Som ventet betales det et utbytte på 0,08 dollar per aksje for kvartalet.I løpet av kvartalet utøvde OSG opsjonene for forlengelse av leie av alle de ni skipene til rederiet.