Svakere fra SpareBank 1 Østlandet

SpareBank 1 Østlandet leverer tall for fjerde kvartal 2018.

SpareBank 1 Østlandet melder om et resultat etter skatt på 322 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 337 millioner kroner i samme periode året før.Resultatet før skatt ble 347 millioner kroner, sammenlignet med 422 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 347 millioner kroner, mot 422 millioner kroner året før.Netto provisjons- og andre inntekter beløp seg til 313 millioner kroner, sammenlignet med 315 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Netto renteinntekter utgjorde 544 millioner kroner i kvartalet, mot 501 millioner samme periode året før.Tap på utlån og garantier var 11 millioner kroner i kvartalet, mot 13 millioner i fjor.Styret foreslår ovenfor bankens representantskap et utbytte på 4,12 kroner per egenkapitalbevis for 2018.- Dette er et sterkt resultat etter første hele driftsår som fusjonert bank, sier konsernsjef Richard Heiberg.- Banken har siden fusjonen med Bank 1 Oslo Akershus i 2017 opplevd en solid økning i antall kunder, sterk vekst i utlån og økt lønnsomhet. Resultatet etter vårt første hele driftsår som fusjonert bank er meget positivt. Vi vokser godt og inntektene fra bankdriften øker. Samtidig bidrar god kredittkvalitet til at vi gjennomgående hadde lavt mislighold og lave tap i 2018, sier konsernsjefen videre.Regionalt viser de fleste økonomiske nøkkelindikatorer god utvikling. Regionen opplever positiv utvikling i boligpriser, god kredittvekst, lav arbeidsledighet og ikke minst god lønnsomhet og høy aktivitet i næringslivet, heter det i rapporten.Her er rapporten og presentasjonen