Svakere fra Veidekke

Veidekke tjente 160 millioner mindre i 4. kvartal 2018 enn året før.

Veidekke melder om et resultat etter skatt på 318 millioner kroner i 4. kvartal 2018, mot 479 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 2,3 kroner, mot 3,5 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 332 millioner kroner, sammenlignet med 473 millioner kroner i fjor.Driftsresultatet ble 321 millioner kroner, mot 465 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 10.495 millioner kroner, sammenlignet med 8.734 millioner kroner i 4. kvartal 2017.Selger prosjektVeidekke melder også at Veidekke Eiendom AS har inngått avtale med Pareto Eiendomsfellesskap AS om salg av en næringseiendom beliggende i Berghagan Næringspark i Ski kommune.'Eiendommen er ifølge meldingen et logistikkbygg på 11 650 m², der over 60 % av arealet er utleid til Truck & Trailer Industry AS i en 15 års leieavtale.Det pågår forhandlinger om utleie av resterende areal i bygget.Eiendommen er under oppføring og forventes ferdigstilt i fjerde kvartal 2019.Her er rapporten og presentasjonen.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker