Svakt Q4, men godt 2018 for Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nod-Norge presenterte tall for fjerdekvartal 2018 onsdag kveld.Selskapet tjente 1,68 kroner per egenkapitalbevis i kvartalet, mot 1,95 kroner per egenkapitalbevis i samme kvartal året før.Resultatet etter skatt kom dermed inn på 371 millioner kroner, mot 424 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Utlånstapene beløp seg til bare 6 millioner kroner i kvartalet og hele 22 millioner kroner for helåret. Det utgjør bare 0,02 prosent av kapitalen.Operasjonelle kostnader ble 387 millioner kroner, mot 373 millioner kroner året før.De totale inntektene endte på 854 millioner kroner, mot 920 millioner kroner i fjerde kvartal 2017.Utlånsveksten kom inn på 0,3 prosent i kvartalet og 8,2 prosent for helåret.- Posisjonen kommer som en konsekvens av langsiktig arbeid og en tydelig strategi. Vi har blant annet valgt å kombinere digital satsing med lokal kunnskap og tilstedeværelse. I våre lokale finanssentre får kundene regnskapstjenester, eiendomsmegling, finansiering og leasing på samme sted, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en melding.Egenkapitalavkastningen endte på 12 prosent i kvartalet og 12,9 prosent for 2018 totalt.- For det første betyr resultatet at vi befester posisjonen som en solid landsdelsbank. Det gir muskler til å fortsatt kunne bidra med finansiering til folk og bedrifter i Nord-Norge. Personlig betyr det også mye å vite at resultatet bidrar til verdiskaping i landsdelen, som er vår største eier, sier Janson.