Tine har levert tall - sjefen ikke fornøyd

Volumnedgangen fortsatte i 2018. 

Børs

Tine Gruppa fikk et resultat før skatt i 3. tertial 2018 på 229 millioner kroner, mot 309 millioner kroner i samme periode året før.Driftsresultatet ble 269 millioner kroner, ned fra 356 millioner kroner.Salgsinntektene beløp seg til 7.621 millioner kroner, mot 7.576 millioner kroner.Volumnedgangen i de store meierikategoriene søtmelk, yoghurt, fløte og rømme fortsatte for Tine i 2018. millioner kroner. I 2018 var det verdivekst i den norske meierivirksomheten, men det var negativ volumutvikling sammenlignet med 2017, skriver selskapet. Tine Gruppa leverte et årsresultat i 2018 på 1.348 millioner kroner, mot 1.304 millioner kroner i 2017.Før skatt ble resultatet 1.465 millioner kroner, mot 1.414 millioner kroner. Driftsresultatet i 2018 var uforandret fra 2017, og fortsatt på 1.537 millioner kroner. Driftsresultatet ble også negativt påvirket av økte energi -og drivstoff priser, nedskrivning av anleggsmidler, høy melkeinngang, redusert eksportstøtte og svakere norsk krone, skriver selskapet. Dette ble delvis motsvart av lavere pensjonskostnader samt lavere svinnkostnader.Salgsinntektene beløp seg til 22.564 millioner kroner, mot 22.097 millioner kroner.  - Vi er ikke fornøyd med volumutviklingen i Tine, derfor ser vi på mange tiltak innen innovasjon og salg som skal snu dette. Vi er gode på mye, men må bli enda bedre til å utvikle treffsikre produkter og konsepter som er i tråd med hva kunder og forbrukere ønsker av oss. Dette blir prioritet nummer én for alle medarbeidere fremover, sier konsernsjef Gunnar Hovland.  

tine
Nyheter
Børs