Veidekke får Avinor-kontrakt

Skal asfaltere rullebanen i sommer.

Avinor har tildelt Veidekke oppdraget med å reasfaltere østre rullebane på Oslo lufthavn i sommer.I tillegg omfatter kontrakten utvidelsen av skuldrene på rullebanen, opplyses det i en melding.Kontrakten er på 135 millioner kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker